3.50
Курс в рамките на Търговище, ЖП Гара, Промишлена зона
5.00
кв. Разбойна, Въбел, Драката, Момина чешма
7.00
Стража, Бряг, В. Левски, Руец, Давидово
1.00
Тарифа, км.